4 certyfikowane w Brukseli szkolenia, dzięki którym zostaniesz ekspertem w IT - teraz ostatnie miejsca z dofinansowaniem

4 certyfikowane w Brukseli szkolenia, dzięki którym zostaniesz ekspertem w IT - teraz ostatnie miejsca z dofinansowaniem
Redakcja Fotoblogia.pl

08.07.2014 14:35, aktual.: 26.07.2022 19:53

Zaawansowane umiejętności informatyczne przydają się niemal na wszystkich stanowiskach pracy w różnych branżach, ale nie każdy wybiera studia informatyczne lub pokrewne z rozmaitych powodów. Zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny IT wciąż rośnie, stąd też duże zainteresowanie rynkiem kursów w tej dziedzinie. Jak jednak wybrać szkolenie dla siebie?

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na zawartość materiałową – jeśli jest obszerna

i dokładnie opracowana przez ekspertów w danej dziedzinie, szkolenie jest warte naszego zainteresowania. Drugą istotną kwestią jest poświadczenie nabytych umiejętności – wybierajmy kursy certyfikowane (najlepiej międzynarodowym dokumentem) i posiadające odpowiednie akredytacje.

Dodatkowo warto pomyśleć o tym, by szkolenie było łatwo przystępne i dopasowane do naszego trybu nauki (np. w formie e-learning). Taką naukę oferuje Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, realizujące Zdalne szkolenia Akademii EITCA.

Nauka odbywa się na 4 kierunkach z zakresu informatyki stosowanej. Obecnie w ramach ograniczonej puli miejsc możliwe jest skorzystanie z 80% dofinansowania kosztów wszystkich szkoleń Akademii EITCA. Aby skorzystać z dofinansowania, należy podczas rejestracji na poszczególnych kierunkach podać kod dofinansowania: SEGHD (ważny do 31.08.2014)

[u]Dlaczego warto wybrać Akademię EITCA?[/u]

 • Jest to międzynarodowy standard kompetencyjny IT szeroko upowszechniony i rozpoznawany przez pracodawców na całym świecie (dotychczas wydano w UE kilkadziesiąt tysięcy certyfikatów EITCA);
 • Obejmuje kompleksowe szkolenia w interaktywnym trybie e-learning (e-wykłady, e-ćwiczenia i e-laboratoria wraz z konsultacjami) oraz egzaminy realizowane w pełni zdalnie przez Internet
 • Pozwala zdobyć certyfikaty EITCA oraz EITC** wraz z suplementami wydawane przez Instytut EITCI w Brukseli, posiadające również akređytację Ministerstwa Edukacji Narodowej / Kuratora Oświaty;
 • Realizuje od 150 do 195 godzin programu w ramach 10 do 13 przedmiotów EITC na Akademię o trudności adekwatnej dla zaawansowanych i początkujących, w okresie nawet 1 miesiąca.

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/CG:

Obraz
 • EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h
 • EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator - 15h/listlistEITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign - 15h/listlistEITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej Adobe Flash - 15h
 • EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h
 • EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki - 15h
 • EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h
 • EITC/CG/AI2: Tworzenie i rozbudowywanie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator - 15h
 • EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika z AutoCad oraz SketchUp - 15h
 • EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej - 15h

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/KC:

Obraz
 • EITC/BI/MSO10: Pakiet biurowy Microsoft Office - 15h
 • EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji - 15h
 • EITC/INT/ITAF: Wykorzystanie technologii internetowych - 15h
 • EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15hlistEITC/INT/JOOM: Projektowanie stron internetowych - 15h
 • EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h
 • EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych - 15h
 • EITC/CN/CNF: Technologie sieciowe - 15h
 • EITC/BI/TF: Systemy telepracy - 15h
 • EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami - 15h
 • EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny - 15h
 • EITC/IS/ISCF: Technologie bezpieczeństwa informatycznego - 15h

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/IS:

Obraz
 • EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii - 15h
 • EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki - 15h
 • EITC/IS/SMMOS: Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach Microsoft - 15h
 • EITC/IS/OS: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych - 15h
 • EITC/CN/SCN1: Bezpieczne sieci komputerowe 1 - 15h
 • EITC/CN/SCN2: Bezpieczne sieci komputerowe 2 - 15h
 • EITC/IS/ACNS: Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych - 15h
 • EITC/IS/QCF: Kryptografia kwantowa - 15h
 • EITC/IS/FAIS: Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji - 15h
 • EITC/IS/IST: Teoria bezpieczeństwa informatycznego - 15h
 • EITC/QI/QIF: Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa - 15h
 • EITC/FC/CCT: Złożoność obliczeniowa jako podstawa bezpieczeństwa informacji - 15h

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/BI

Obraz
 • EITC/BI/ITIM e-Zarządzanie - 15h
 • EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji - 15h
 • EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny - 15h
 • EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h
 • EITC/BI/SDBA: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie - 15h
 • EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych - 15h
 • EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki - 15h
 • EITC/INT/IT1: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW - 15h
 • EITC/INT/IT2: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 - 15h
 • EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h
 • EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h
 • EITC/TT/MSF: Systemy mobilne - 15h
 • EITC/AI/AIF: Sztuczna inteligencja - 15h

Co zyskuje uczestnik Akademii EITCA:

 • Formalne potwierdzenie nabytych zawodowych kompetencji informatycznych w formiemiędzynarodowego certyfikatu wydanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) wraz z suplementem w języku angielskim i odpisami w języku polskim lub innych urzędowych językach UE, jak również polskojęzycznego dyplomu ukończenia krajowej edycji Akademii EITCA wystawianego przez krajowe konsorcjum realizujące i akređytowanego przez MEN i Kuratorium Oświaty.
 • Istotny wzrost konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy w praktycznie każdej branży gospodarki nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego poprzez nabycie lub zasadnicze podniesienie kwalifikacji w dziedzinie IT i ich formalne potwierdzenie w międzynarodowym standardzie.
 • Profesjonalną, teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie, którą obejmuje Akademia EITCA** na poziomie merytorycznym studiów podyplomowych** wdrażanych w krajowej edycji międzynarodowego programu certyfikacji informatycznej Akademii EITCA.
 • Kompleksowe przeszkolenie w wymiarze odpowiadającym od 150 do 195 godzin zajęć stacjonarnych tj. wymiar godzinowy 2-semestralnych studiów podyplomowych), co stanowi wielokrotność objętości programowej standardowych, dostępnych na rynku kursów i szkoleń informatycznych
 • Dostęp do indywidualnych konsultacji z akademicką kadrą dydaktyczną (obejmującą także ekspertów przemysłowych) przez cały okres trwania nauki.
 • W przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestnika programu, umieszczenie go jako certyfikowanego specjalisty w zakresie odpowiedniej specjalizacji zgodnej z profilem ukończonego programu Akademii EITCA (lub EITC) w Europejskiej Bazie Specjalistów Technologii Informatycznych ITPD, udostępnianej pracodawcom na terenie kraju i Unii Europejskiej.

CERTYFIKATY AKADEMII EITCA I CERTYFIKATY EITC

Ukończenie programu Akademii EITCA w ramach w pełni zdalnych procedur egzaminacyjnych wiąże się z uzyskaniem wydanych w Brukseli certyfikatów informatycznych:

• Certyfikat EITCA/CG Grafiki Komputerowej (EITCA/CG Computer Graphics)

• Certyfikat EITCA/KC Kluczowych Kompetencji (EITCA/KC Information Technologies Key Competencies)

• Certyfikat EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego (EITCA/IS Information Technologies Security)

• Certyfikat EITCA/BI Informatyki Biznesowej (EITCA/BI Business Information Technologies)

Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA i EITC stanowią międzynarodowy standard formalnego poświadczenia poziomu posiadanych kompetencji w obszarach informatyki stosowanej i technologii informatycznych, cenionym przez pracodawców na świecie i istotnym w rozwoju zawodowym w niemal każdym sektorze rynkowym nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę. Certyfikaty te realizują wytyczne nowego programu Komisji Europejskiej - Agendy Cyfrowej dla Europy (DAE) i są wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli w języku angielskim wraz z suplementami i odpisami w innych urzędowych językach UE. W krajowej edycji program Akademii EITCA uzyskał akređytację Ministestwa Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty nadający europejskim certyfikatom EITCA i EITC również wymiar elementu poświadczenia edukacji w ramach krajowego systemu kształcenia. Certyfikaty informatyczne są dokumentami uzupełniającymi inne potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności oraz kompetencyjnego przygotowania zawodowego (w tym m.in. świadectwa i dyplomy ukończenia uczelni, czy szkół). Program Akademii EITCA i kursy certyfikacyjne EITC mogą być traktowane jako droga do nabycia i potwierdzenia kluczowych kompetencji informatycznych lub element specjalistycznego kształcenia ustawicznego w zakresie określonych zastosowań ICT oraz ciągłego procesu doskonalenia zawodowego.

Obraz
Obraz

Międzynarodowy program certyfikacyjny Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy), prowadzony w ramach krajowej edycji na licencji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli uzyskał krajową Akređytację Ministrestwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratora Oświaty (nr 8/2014). Akređytacja ta nadaje wydanym w Brukseli międzynarodowym certyfikatom Akademii EITCA i EITC dodatkowy wymiar formalnego elementu poświadczenia kompetencji w ramach krajowego systemu kształcenia, nadzorowanego przez MEN.

Aby skorzystać z opłat obniżonych o 80% dzięki dofinansowaniu unijnemu, należy zarejestrować się w portalu Akademii EITCA, podając przy rejestracji ww. elektroniczny kod dofinansowania SEGHD (ważny do 31.08.2014), pod warunkiem dostępności miejsc dofinansowanych, których jest ograniczona liczba - można ją na bieżąco sprawdzić w elektronicznym formularzu rejestracji).

Więcej informacji o szkoleniach EITCA i certyfikacji Instytutu EITCI na stronach:

Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)