PROT ogłosiła konkurs fotograficzny sygnowany National Geographic. Ze zdjęć uczestników stworzyła bank zdjęć

PROT ogłosiła konkurs fotograficzny sygnowany National Geographic. Ze zdjęć uczestników stworzyła bank zdjęć

PROT ogłosiła konkurs fotograficzny sygnowany National Geographic. Ze zdjęć uczestników stworzyła bank zdjęć
Źródło zdjęć: © © Pexels
Justyna Kocur-Czarny
22.01.2020 13:06, aktualizacja: 26.07.2022 15:02

W regulaminie konkursu "Podkarpackie ulubione - ZIMA" zawarty był zapis o zgodzie uczestników na wprowadzenie do obrotu ich zdjęć. Nikt jednak nie przypuszczał, że Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna utworzy ze zgłoszonych prac bank zdjęć i zacznie je sprzedawać.

Konkurs odbył się na początku 2018 roku i większość uczestników mogła już zapomnieć, że w ogóle brała w nich udział. Do czasu gdy - jak podaje fanpage Fototanio - jeden z autorów zdjęć odkrył, że jego fotografia pojawiła się w bazie na stronie https://bank.podkarpackie.travel. Strona oferowała kupno zgłoszonych prac za 25 złotych/sztuka. Choć niedokładne przeczytanie regulaminu może prowadzić do wniosku, że uczestnicy sami są sobie winni, to z wielu względów zachowanie organizatora jest mocno nieetyczne.

Po pierwsze przekazanie praw autorskich do dzieła powinno nastąpić w formie pisemnej. W tym przypadku organizator wykorzystał zapis w regulaminie, którego uczestnik, zgłaszając zdjęcie, zdecydował się przestrzegać. Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego zgadzał się między innymi na poniższe zapisy.

"(Uczestnik) udziela Realizatorowi oraz Organizatorowi [b]nieodpłatnej zgody[/b] na wielokrotne(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie wcałości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej(fotografii oraz ich opisów) przez Realizatora oraz Organizatora (...) na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tymfotokopiowanie i mikrokopiowanie;
  2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach,niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczbynakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lubcałkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiachi mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dlapotrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowegozapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  4. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji,oznaczenia lub identyfikacji Realizatora oraz Organizatora, obejmuje to równieżutrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń (...)
  5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp wmiejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym,cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  6. [b]Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.[/b]

(...)

Uczestnik konkursu udziela również Realizatorowi oraz Organizatorowizezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracykonkursowej.

  • wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu byławykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora oraz Realizatora (...)

Cały regulamin jest dostępny tutaj.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem organizator mógł wykorzystać nie tylko nagrodzone prace, ale wszystkie zgłoszone w konkursie. To już całkiem potężna baza. Tak poważne organizacje jak National Geographic Polska, które było realizatorem konkursu, wzbudzają zaufanie i wielu uczestników pewnie zaakceptowała postanowienia regulaminu nie mając pojęcia jak ich prace mogą być wykorzystane.

Obraz
© https://bank.podkarpackie.travel/

Po interwencji fotografów, których zdjęcia zostały wykorzystane oraz nagłośnieniu sprawy przez Fototanio, strona z bankiem zdjęć zniknęła z sieci. Podkarpackie.Travel tak tłumaczy swoje motywacje:

Obraz

Powyższy komentarz nie do końca wyjaśnia, dlaczego postanowiono sprzedawać zdjęcia uczestników. Jeśli bierzecie udział w konkursach, pamiętajcie o dokładnym czytaniu regulaminów. Zgodę na przekazanie praw majątkowych można odwołać w sposób pisemny.

Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)